ПОЛИТИКА
АЛХРАҚӘА 2020

Ҭыма ЛОГӘУА: «Аҧсны иҟоу аҭагылазаашьа уадаҩ ҳхы алаҳгарц ҳҭахызар, Аслан Бжьаниа иҩыза даҳҭахуп»

comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё