ПОЛИТИКА
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыҧуаҩрахь акандидат Бадра Гәынба ибжьы аиҭеит Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу алхырҭатә ҭыҧхада №1 алхратә участок №1, аҿы.
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё