АРЕПОРТАЖ
Азакәан амчра анаҭатәу аамҭа
Азакәан амчра анаҭатәу аамҭа

Аԥсны азакәанԥҵаратә усбарҭа ԥсшьара ицеит, ирыдыркылаз ақәҵарақәа анагӡаратә усбарҭақәа ирызныжьны. Шәахәаԥш анҵамҭа.

26 ѴІІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё