АРЕПОРТАЖ
АҨНЫДА: Анхарҭа ҭыԥла еиқәыршәам аҭаацәарақәа рхыԥхьаӡара ацлара иаҿуп, аха, урҭ рыбжьы заҳауа аҳәынҭқарратә усбарҭақәа уи аҟара ирацәам.
АҨНЫДА: Анхарҭа ҭыԥла еиқәыршәам аҭаацәарақәа рхыԥхьаӡара ацлара иаҿуп, аха, урҭ рыбжьы заҳауа аҳәынҭқарратә усбарҭақәа уи аҟара ирацәам.

17 V 2018
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё