АРЕПОРТАЖ
АХРА БАРЦЫЦ: «Ауаа ргәы иахәаны рыҩныҟа игьежьратәы аамҭа ҳзыҟарҵарц аҳәара ҳамоуп»
Ахра Барцыц: «Амҩа ахаҵгылара ҳауртә, ҳқыҭа ҭамцәратәы, ауаа ргәы иахәаны рыҩныҟа игьежьратәы аамҭа ҳзыҟарҵарц аҳәара ҳамоуп»


16 V 2018
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё