АИНТЕРВИУ
АДАМЫР БАГАҬЕЛИА: «Ҳахьцо, ҳаӷба ахькылсуа макьана иҳаздырӡом»
АДАМЫР БАГАҬЕЛИА: «Ҳахьцо, ҳаӷба ахькылсуа макьана иҳаздырӡом»

Адамыр Багаҭелиа, Гагра араионтә Еизара адепутат: «Ҳахьцо, ҳаӷба ахькылсуа макьана иҳаздырӡом». Ажурналист Оҭар Лакрба.

Аҟәа, 07 V 2018
comments powered by HyperComments

comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё