АРЕПОРТАЖ
АЛХАС КӘЫҴНИА: «Ауаҩы игәаанагара аҳәара данацәшәо аамҭа ҳҭагылоуп иахьа»
АЛХАС КӘЫҴНИА: «Ауаҩы игәаанагара аҳәара данацәшәо аамҭа ҳҭагылоуп иахьа»

Алхас Кәыҵниа, аполитикатә партиа «Амцахара» ахантәаҩы: "Ауаҩы игәаанагара аҳәара данацәшәо аамҭа ҳҭагылоуп иахьа. Еизарак аҿы ауаҩы днеир иусура дамырхуеит"

6 ѴІІ 2018

comments powered by HyperComments
comments powered by HyperComments
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Ещё